تاریخ انتشار: چهارشنبه, 06 بهمن 1400 ساعت 08:12

شگفتی چهره هنری «آل پاچینو» +عکس

پرویز پرستویی در پستش نوشت:

چهره آل پاچینو
در حالت برهم نهی کوانتومی:
هم غمگین هم شاد
اگر دست خود را روی یک نیمه صورتش بگذارید چهره ناراحت
واگر در طرف مقابل بگذارید چهره خوشحال را مشاهده خواهید کرد.

 

1157 نمایش

نوشتن دیدگاه