تاریخ انتشار: پنج شنبه, 20 خرداد 1400 ساعت 01:32

آیا انتخابات به ظهور ربط دارد؟

علیرضا پناهیان: برای نزدیک شدن ظهور پسر فاطمه حتما رای می دهیم و سعی ما بر این است که انتخاب بهتری داشته باشیم چرا که با رای ندادن ما به انسان های بهتر ، مفسدان بر روی کار می آیند و این به معنای عقب انداختن ظهور آقاست... یادمان باشد مسئولین بد حاصل تصمیمات انسان های خوبی هستند که رای نمی دهند...
204 نمایش

نوشتن دیدگاه