تاریخ انتشار: چهارشنبه, 19 خرداد 1400 ساعت 12:50

جلیلی: می‌خواهند با حرف‌های موهوم و لولوهای الکی مردم را بترسانند

سعید جلیلی:کشور را معطل مسائل پوچ کردند/ حسینیه کردن کاخ سفید چیست؟ این حرفا چیست که می‌گویید؟ امروز خود آمریکا به زمین افتاده استعرصه روابط بین کشورها، هم نقاط اشتراک دارد و هم نقاط اختلاف. هنر دولت‌ها این است که نقاط اشتراک را تبدیل به تعامل کرده و مانع از تهدید شدنِ نقاط اختلاف شود.اشکال دولت فعلی این بود که معطل کشورهای دیگر ماند. شما باید این هنر را داشته باشید که با کسانی که نقاط اشتراک دارید، تعامل کنید. مجموع این فرصت‌ها باید بالفعل شود. این حرف‌های موهوم که "شما می خواهید کاخ سفید را حسینیه کنید" برای چیست؟ شما نیازی به این حرف‌ها ندارید. ما فرصت‌های بسیار گسترده‌ای داریم که استفاده نکردیم.
260 نمایش

نوشتن دیدگاه