تاریخ انتشار: سه شنبه, 11 خرداد 1400 ساعت 11:30

چرا می‌خواهید رقابت انتخاباتی حتما تند باشد؟!

علیرضا پناهیان؛ چرا می‌خواهید رقابت انتخاباتی حتما تند و توأم با دشمنی باشد؟
217 نمایش

نوشتن دیدگاه