تاریخ انتشار: دوشنبه, 23 فروردين 1400 ساعت 10:53

فردو، نطنز و بند ۵ برجام!

سعید جلیلی طی توئیتی نوشت: در بند۵ برجام آمده ایران فعالیت‌های هسته‌ای را صرفاً در تاسیسات نطنز انجام دهد. وقتی فعالیت‌ها دریک مکان متمرکز شد؛ دشمن عناصر خرابکار را می‌فرستد و آن‌جا انفجار می شود! اقدامیکه چندی پیش رخ داد. می گویند تحقیق و توسعه در فردو انجام نشود. چرا؟ چون زیر زمین بمباران نمی شود!

رسانه

244 نمایش

نوشتن دیدگاه