تاریخ انتشار: یکشنبه, 05 بهمن 1399 ساعت 13:29

کسانی که هنوز به برجام و مذاکره امیدوارند!

مناظره حسین شریعتمداری و صادق خرازی در برنامه نگاه یک.  

رسانه

885 نمایش

نوشتن دیدگاه