تاریخ انتشار: پنج شنبه, 29 آبان 1399 ساعت 10:01

ماجرای نفوذ آمریکا بر روی چندمسئول از طریق فرزندانشان!

سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی را در خصوص نفوذ می بینید.

رسانه

528 نمایش

نوشتن دیدگاه