تاریخ انتشار: یکشنبه, 07 دی 1399 ساعت 10:15

کشف حقایقی جدید از وجود آب در سیاره مریخ

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که وجود آب در مریخ به آن اندازه که تصور می‌شد، گسترده نیست.

باشگاه خبرنگاران: تحقیقات جدید نشان می‌دهد که آب در سیاره مریخ به آن اندازه که تصور می‌شد، گسترده نیست. محققان متغیرهای بیشتری را برای تعیین الگوهای آب و هوایی در مریخ در نظر گرفتند تا نقشه‌هایی از محل‌های احتمالی وجود آب در این سیاره را پیدا کنند. بر اساس مطالعه جدید محققان مرکز علوم فضایی و سیاره‌ای آرکانزاس، آب موجود در مریخ که به شکل آب نمک است، ممکن است به اندازه آنچه که قبلا تصور می‌شد، گسترده نباشد. محققان داده‌های مربوط به میزان تبخیر آب نمک را که از طریق آزمایشات مختلف در یک محفظه شبیه‌سازی مریخ جمع آوری شده است را با مدلی از گردش آب و هوای این سیاره ترکیب کردند تا نقشه‌هایی از مکان‌هایی که احتمال وجود آب نمک در آن‌ها بیشتر است را به دست بیاورند. آب نمک مخلوطی از آب و نمک است که در برابر جوش، یخ زدگی و تبخیر مقاومت بیشتری نسبت به آب خالص دارد. تحقیقات آن‌ها می‌تواند برای یافتن مکان‌هایی که در گذشته و یا حال در مریخ، زندگی جریان دارد مفید باشد.

وینسنت شوریر، دانشیار و اولین نویسنده مطالعه منتشر شده گفت: دانشمندان تمام تغییرات عمده مایعات نظیر یخ زدگی، جوشاندن و تبخیر را در نظر گرفتند. ما به جای یک فاز، چندین فاز از آب را در نظر گرفتیم و در این کار به طور همزمان همه خصوصیات را بررسی می‌کنیم. سپس نقشه‌ها را با در نظر گرفتن همه آن فرایندها به طور همزمان ایجاد می‌کنیم. انجام این کار نشان می‌دهد که مطالعات قبلی ممکن است مدت زمان باقی مانده آب نمک روی سطح را در فضای سرد و خشک مریخ بیش از حد تخمین زده باشند. مهم‌ترین نتیجه این است که اگر همه این مراحل را با هم انجام ندهید، همیشه ثبات آب نمک را بیش از حد ارزیابی می‌کنید.

وی گفت: شرایط مساعد برای آب نمک پایدار در سطح سیاره به احتمال زیاد در عرض‌های جغرافیایی میانه تا زیاد شمالی و در دهانه‌های برخورد بزرگ در نیمکره جنوبی وجود دارد. در زیر سطح کم عمق، آب نمک ممکن است در نزدیکی خط استوا وجود داشته باشد. در بهترین حالت آب نمک می‌تواند تا ۱۲ ساعت در روز وجود داشته باشد. هیچ كدام از آب شورها برای یک روز در مریخ پایدار نیستند.

1929 نمایش

نوشتن دیدگاه