تاریخ انتشار: چهارشنبه, 03 بهمن 1397 ساعت 10:46

نفوذ فرهنگی؛ «سگ»

آخرین نیوز: بی شک خلق حیوانات، گیاهان و موجودات زنده ی این عالم از جمله «سگ»ها از سوی پروردگار دانا و توانا برای خدمات رسانی این موجودات به بندگانش که اشرف مخلوقات می باشند، بوده است. از طرفی دیگر در گذشته، همواره سگ برای کشاورزان و چوپانان از نان شب هم واجب تر بوده است. اما گویا در آخرالزمان با نفوذ فرهنگی غرب و شیاطین، برای برخی جایگاه ها عوض شده است!
801 نمایش

نوشتن دیدگاه