تاریخ انتشار: یکشنبه, 30 دی 1397 ساعت 08:52

اعترافات اسماعیل بخشی

فیلم اعترافات اسماعیل بخشی و هم دستانش در گروهک کمونیست کارگری منتشر شد.
524 نمایش

نوشتن دیدگاه