تاریخ انتشار: شنبه, 22 دی 1397 ساعت 08:48

با کشتی نوح (ع) تا کشتی حسین (ع)

این سخنرانی،یکی از نقاط عطف سخنرانی های استاد رائفی پور در این سالها به حساب می آید،سعی بر این شد که راه رسیدن به زمین و زمان موعود،سوار بر کشتی امام حسین(ع)و با عبرت گرفت از سرنوشت قوم نوح مشخص شود.استاد با استناد به آیات قرآن کریم و تفاسیر معتبر از این کتاب مقدس،شاخصه های قوم نوح(ع)و شباهت های آنان با جامعه ای که در آخرالزمان تشکیل خواهد شد را مورد بررسی قرار دادند.
394 نمایش

نوشتن دیدگاه