تاریخ انتشار: یکشنبه, 16 دی 1397 ساعت 09:13

کنسرت جاز آمریکایی با الهام از سینه‌زنی!

این یک گروه کُر مذهبی است که یک شعری که انرژی مثبت دارد را با رهبر مذهبی شان میخوانند.

این جماعتِ نیز همراه با آن گروه، برای حفظ ریتم و‌ هماهنگی و تخلیه احساسات منفی شان سینه میزنند.

797 نمایش

نوشتن دیدگاه