تاریخ انتشار: چهارشنبه, 23 آبان 1397 ساعت 11:00

سلطان سکه چرا و چگونه اعدام شد؟

وحید مظلومین و همدستش امروز 97/8/23 به دار مجازات آویخته شدند.  
490 نمایش

نوشتن دیدگاه