تاریخ انتشار: دوشنبه, 21 آبان 1397 ساعت 09:41

ویژگی الاغ را با رفتار هم میتوان نشان داد!

«بعد از «دماغ خوکی» و «لب شتری» ، حالا «گوش الاغی» و «چشم گربه‌ای» جدیدترین مدهای عمل زیبایی در ایران!»

ویدئویی منتشر شده که بخشی از گزارش خبر 20:30 درباره جراحی های عجیب و غریب را نشان می دهد.

در قسمتی از این کلیپ، رئیس جراحان پلاستیک و زیبایی می گوید که اخیرا تبلیغات وسیعی برای جراحی های گوش الاغی و چشم گربه ای می شود که افراد غیر متخصص انجام می دهند و عواقب خطرناکی دارد...»

کاربری نوشته: « تقلید کور کورانه از زشتی های فرهنگ غربی! کاش کارهای خوب شون رو تقلید می کردیم.»

کاربر دیگری نوشته: «برای نمایان کردن خصوصیات یک الاغ، نیازی نیست به گوش هایمان دست بزنیم؛ این را با رفتارمان هم می توانیم نشان دهیم.»

432 نمایش

نوشتن دیدگاه