تاریخ انتشار: دوشنبه, 14 آبان 1397 ساعت 15:33

به تعهدات عمل کنید با هم صحبت می‌کنیم

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: باید به آمریکایی‌ها تفهیم کنیم که با زبان تحریم و تهدید با ملت بزرگ ایران حرف نزنند؛ مذاکره نیاز به اینقدر پیغام ندارد؛ به تعهدات عمل کنید با هم صحبت می‌کنیم.
731 نمایش

نوشتن دیدگاه