تاریخ انتشار: یکشنبه, 20 اسفند 1396 ساعت 10:03

عضو جامعه روحانیت مبارز: پیامبر فرمود علت از بین رفتن حکومت‌ها این بوده که اشراف را تبرئه می‌کردند اما افراد ضعیف محاکمه می‌شدند/ مردم بیش از فقر و بیکاری از بی‌عدالتی رنج می‌برند

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: واقعیت امر این است که به پرونده دانه‌درشت‌ها دیر رسیدگی می‌شود اما مردم تصور می کنند که افراد ضعیف سریع مجازات می‌شوند و این خودش تبعیضی است که پیامبر گرامی اسلامی هم فرمودعلت از بین رفتن حکومت‌ها این بوده که اشراف را تبرئه می‌کردند اما افراد ضعیف محاکمه می‌شدند.

حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره ریشه ناامیدی‌ها در کشور اظهار کرد: چند عامل موجب ناامیدی می‌شود. یکی از آن‌ها مسائل معیشتی و اقتصادی مردم است. یکی دیگر از علت‌ها تبعیض موجود در جامعه ما است و باعث شده زندگی طبقاتی در جامعه شکل بگیرد.

او ادامه داد: از عوامل دیگر متأسفانه تخلف‌ها و سوء استفاده‌هایی است که به آن‌ها به درستی رسیدگی نمی‌شود و یا با تأخیر با آن ها برخورد می شود. اطاله دادرسی ثمره برخورد با مجرمین را بسیار کمرنگ می کند.

عضو جامعه روحانیت مبارز تأکید کرد: یکی از عوامل مهم ناامیدی در جامعه عدم اشتغال است. یعنی جوانان تحصل کرده اند ولی شغلی پیدا نمی کنند. دولت تلاش‌هایی برای رفع بیکاری انجام می‌دهند اما پاسخگوی این همه بیکار نیست با توجه به اینکه بخشی از صنایع متوسط و کوچک تعطیل شده اند. مجموعه این ها باعث می شود که یک جوان بگوید که من تحصیل کرده ام اما کسی به داد من نمی رسد و آدم بیکار هم هزار و یک بدبختی دارد.

ابراهیمی تصریح کرد: باید در نظر داشت که مردم بیش از فقر و بیکاری از بی‌عدالتی رنج می برند. مردم می گویند اگر نیست برای همه نباشد ولی اگر هست چرا من محروم باشم. این بی عدالتی زجرآور است.

او ادامه داد: یکی از دردهای بی درمان کشور مسئله قاچاق شده است. برخلاف اینکه مراکز نظارتی درباره آن گزارش می دهند ولی همچنان این مشکل ادامه دارد و این برای مردم دردآور است که چگونه در یک نظامی که نمی‌گذارد گروهک ها نفس بکشند، این همه کالای قاچاق وارد می‌شود و جلوی آن را کسی نمی گیرد.

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: واقعیت امر این است که به پرونده دانه درشت ها دیر رسیدگی می شود اما مردم تصور می کنند که افراد ضعیف سریع مجازات می شوند و این خودش تبعیضی است که پیامبر گرامی اسلامی هم فرمود علت از بین رفتن حکومت ها این بوده که اشراف را تبرئه می کردند اما افراد ضعیف محاکمه می شدند. اما اساسا این چنین چیزی در نظام ما نیست اما اطاله دادرسی برای افرادی دیده می شود و همین باعث می شود که مردم ذهنیت منفی پیدا کنند.

ابراهیمی افزود: وقتی مجموع این عوامل را کنار هم بگذارید ذهنیت منفی ایجاد می شود در حالی که نظام ما خیلی بیشتر از گذشتگان خدمت کرده است. این همه برق‌رسانی و گازرسانی به مناطق روستایی انجام شده است که تا قبل از انقلاب بی سابقه بود. اما با کمال تأسف این آسیب ها و مشکلات برای مردم ذهنیت منفی ایجاد کرده و باعث ناامیدی شده است. کار به جایی رسیده که مقام مظعم رهبری از مردم به خاطر عدم اجرای عدالت اجتماعی عذرخواهی می کنند.

521 نمایش

نوشتن دیدگاه