تاریخ انتشار: شنبه, 27 مرداد 1397 ساعت 11:29

تبریک «شاه» برای جداشدن مروارید خلیج فارس!

پس از فشار انگلستان و تحمیل مذاکرات بُردبُرد! بر ایران و نهایتا جداشدن استان بحرین از کشورمان، شاهنشاه آریامهر محمدرضاپهلوی جداشدن مروارید خلیج فارس را تبریک هم گفتند!

762 نمایش

نوشتن دیدگاه