تاریخ انتشار: سه شنبه, 22 اسفند 1396 ساعت 13:00

کارگر شمالی، مصدق شد

اعضای شورای شهرتهران به تغییرنام کارگر شمالی به نام "مصدق" رای مثبت دادند.

خبرگزاری ایسنا: اعضای شورای شهر تهران به تغییرنام کارگر شمالی به نام "مصدق" رای مثبت دادند.

اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود به تغییر نام کارگر شمالی به نام "محمد مصدق" در آستانه 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت، رای مثبت دادند.

335 نمایش

نوشتن دیدگاه