آسیاتک

سلفی عباس جدیدی با اعضای شورای شهر چهارم و خبرنگاران در حاشیه آخرین جلسه این شورا.
احتمال دارد بازی اول ایران و کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی به میزبان کره جنوبی برگزار شود.
صفحه1 از2