تاریخ انتشار: چهارشنبه, 22 فروردين 1397 ساعت 12:22

عکسی تاسف‌بار در اینستاگرام «شهره لرستانی»

شهره لرستانی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: تو کز محنت دیگران بی غمی...نشاید که نامت نهند ادمی.
1974 نمایش

نوشتن دیدگاه