تاریخ انتشار: چهارشنبه, 12 دی 1397 ساعت 10:00

متلک یک روزنامه به عارف درباره فیلترینگ اینستاگرام!

گفته های اخیر حمدرضا عارف درباره مخالفت با فیلترینگ اینستاگرام، سوژه صفحه بی قانون شد.
651 نمایش

نوشتن دیدگاه