تاریخ انتشار: چهارشنبه, 14 آذر 1397 ساعت 08:44

تصویری جدید از خط فقر!

«خط فقر» عنوان کارتون طراوت نیکی در کانال طنز و کارتون «نیش خط» است.

785 نمایش

نوشتن دیدگاه