تاریخ انتشار: چهارشنبه, 22 فروردين 1397 ساعت 11:30

نجفی بعد از استعفا: گول نخورین!

امروز ستون طنز روزنامه شهروند به خروج نجفی از بهشت پرداخته است.
788 نمایش

نوشتن دیدگاه