cache/resized/b8dbb19c9ae60878dad623bd5a70a05f.jpg

تحریف منجی در هالیوود

cache/resized/3241a86945df2acd70b83552389bc9ee.jpg

نماهنگ؛ از خدای متعال بخواهیم...

cache/resized/e0d899df1198ea736b9ccb5532f10154.jpg

دنیا مدیر ندارد!

cache/resized/ae79d50278c165391cef7130b5acdab8.jpg

مهدی؛ احمد؛ بهشت...

cache/resized/395fb42e78ae8023863f6c4b0b022e21.jpg

مکالمه بی‌سیم شهید باکری ساعتی قبل شهادت

تابلوسازی یک کسب و کار پول ساز است. مخصوصا اگر در مرکز کشور یعنی تهران قرار گرفته باشد. از طرفی این صنعت در تهران پیشرو تابلوسازی ایران است. چرا که بدلیل گستردگی سفارشات و اهمیت دار بودن آنها. تابلوسازی تهران مجبور است رو به روز پیشرفت کند. بنابراین در تهران تنها تیمی قوی است که میتواند رقابت کند.
منتشرشده در آخرین اخبار