تاریخ انتشار: یکشنبه, 09 مرداد 1401 ساعت 09:13

ویدئو | ابعاد جدید هتاکی در اتوبوس به دختر چادری

فیلمی از درگیری دو نفر در اتوبوس در رسانه های ضدایرانی منتشر شد پس از تذکر یکی از شهروندان نسبت به کشف حجاب در اتوبوس، فرد تذکر گیرنده اقدام به هتاکی آمر به معروف نمود.
فیلمی از درگیری دو نفر در اتوبوس در رسانه های ضدایرانی منتشر شد پس از تذکر یکی از شهروندان نسبت به کشف حجاب در اتوبوس، فرد تذکر گیرنده اقدام به هتاکی آمر به معروف نمود.

رسانه

223 نمایش

نوشتن دیدگاه