خطا
  • AutoTweet NG Component is not installed or not enabled. - /home/akharinn/public_html/plugins/system/autotweetcontent/autotweetcontent.php
تاریخ انتشار: پنج شنبه, 02 تیر 1401 ساعت 01:37

طنز| یه کام دیگه بگیری، هاشمی هم رجعت میکنه!

یک کاربر توئیتر که گویا ذوب در تفکر لیبرال می باشد، پیامی از آرزوهای ساده لوحانه خود را نوشت که با واکنش جالبی روبرو شد.

114 نمایش

نوشتن دیدگاه