خطا
  • AutoTweet NG Component is not installed or not enabled. - /home/akharinn/public_html/plugins/system/autotweetcontent/autotweetcontent.php
تاریخ انتشار: سه شنبه, 31 خرداد 1401 ساعت 23:28

پیشنهاد رائفی پور برای حل مشکل اجاره‌بها

‏یک پیشنهاد: دولت می‌تواند با ایجاد یک سامانه ثبت رقم اجاره برای هر کد پستی که با کمک مستاجرین تکمیل می‌شود و دریافت مالیات سنگین برای افزایش اجاره نامتعارف برای همیشه مشکل افزایش بی‌رویه اجاره ملک را حل کند.

معروف: مردم علیه رانت و فساد

190 نمایش

نوشتن دیدگاه