خطا
  • AutoTweet NG Component is not installed or not enabled. - /home/akharinn/public_html/plugins/system/autotweetcontent/autotweetcontent.php
تاریخ انتشار: دوشنبه, 30 خرداد 1401 ساعت 11:03

تصاویر| دوقلو‌های استثنایی

درباره دوقلو‌ها که صحبت میکنیم همیشه تصویر ما دو بچه کاملا مشابه یا حداقل با کمی تفاوت از نظر همسان بودن یا ناهمسان بودن است. اما این بار دوقلو‌هایی متفاوت پیش روی ما هستند. حمید محمدی متولد ۱۳۶۱ و فریده رومی متولد ۱۳۶۵ در سال ۱۳۹۵ ازدواج کردند و سال ۱۳۹۶ صاحب دوقلوی پسر شدند. در غربالگری اول دوقلو‌ها کاملا سالم بودند، اما تفاوت دوقلو‌ها از هفته ۲۴ بارداری عیان شد. یکی از قل‌ها سالم و قل دوم دچار ۲ بیماری خاص بود. بیماری هیدرو سفالی و همچنین هولوپروزنسفالی شدید...  

175 نمایش

نوشتن دیدگاه