تاریخ انتشار: یکشنبه, 26 دی 1400 ساعت 08:24

تصاویری از روز‌های پایانی برداشت پرتقال

فیلمی از برداشت پرتقال از باغات استان مازندران منتشر شد.  

تاکنون، حدود ۹۰ درصد از مرکبات باغات استان مازندران انجام شده است و روزانه در حدود ۱۵، تا ۲۰ کانتینر مرکبات مازندران کشور‌های مختلفی، چون روسیه و عراق صادر می‌شود.

در فیلم زیر، برداشت پرتقال از باغات استان مازندران را مشاهده می‌کنید.

رسانه

407 نمایش

نوشتن دیدگاه