cache/resized/93f3c4948801c8c9f82ae38b0f8ca0aa.jpg

ماجرای کشف توطئه ترور امام خمینی(ره)

cache/resized/30e20785926900a597a5e6190d6058b7.jpg

فیلم جدید از لحظه بازداشت جورج فلوید

cache/resized/6b671f8fad701dcc553a33319bf553a9.jpg

صحنه آهسته از انفجار دوم بندر بیروت

cache/resized/9ee497cdc10049452242f2f2b41ff163.jpg

درس اخلاق رهبر انقلاب درباره ثمرات ...

cache/resized/0825c1c9636c54f8f7e8bb47ab2947c6.jpg

رهبر معظم انقلاب به روایت حاج قاسم

cache/resized/64e9787bdebb026bedc5c0d6e6860aa5.jpg

سخنان تکان دهنده یک عالم اهل سنت در ...

تاریخ انتشار: پنج شنبه, 12 تیر 1399 ساعت 17:42

وناگهان اشعث فریاد زد: تقصیر علی است!

کاربری با یک تیتر جذاب و هوشمندانه به موضوع نامه موسوی خوئینی ها به رهبر معظم انقلاب اشاره کرده است که در ادامه می بینید. گفتنی است موسوی خوئینی ها که خود و همفکرانش جزو مسببان اصلی اوضاع اقتصادی کنونی کشور به دلیل حمایت از دولتی که به دنبال مذاکره بود، هستند در یک نامه به رهبری، دوباره حرف از مذاکره به میان آورده و جالب تر اینکه در این نامه طلبکار هم شده است!

2681 نمایش

نوشتن دیدگاه