cache/resized/b8dbb19c9ae60878dad623bd5a70a05f.jpg

تحریف منجی در هالیوود

cache/resized/3241a86945df2acd70b83552389bc9ee.jpg

نماهنگ؛ از خدای متعال بخواهیم...

cache/resized/e0d899df1198ea736b9ccb5532f10154.jpg

دنیا مدیر ندارد!

cache/resized/ae79d50278c165391cef7130b5acdab8.jpg

مهدی؛ احمد؛ بهشت...

cache/resized/395fb42e78ae8023863f6c4b0b022e21.jpg

مکالمه بی‌سیم شهید باکری ساعتی قبل شهادت

تاریخ انتشار: شنبه, 12 بهمن 1398 ساعت 13:10

فیلم بازی کردن یک مرد برای خسارت گرفتن از بیمه + ویدئو

یک مرد برای گرفتن خسارت از بیمه خود را به جلوی یک خودرو انداخت.  

یک مرد در ویتنام خود را به صورت عمدی به جلوی یک خودرو انداخت.

این مرد با این کار به دنبال گرفتن خسارت از بیمه بود، اما دوربین نصب شده در خودرو دروغ این مرد را که به نظر می‌رسید در حالت غیرطبیعی است، آشکار کرد.

 

رسانه

410 نمایش

نوشتن دیدگاه