cache/resized/b8dbb19c9ae60878dad623bd5a70a05f.jpg

تحریف منجی در هالیوود

cache/resized/3241a86945df2acd70b83552389bc9ee.jpg

نماهنگ؛ از خدای متعال بخواهیم...

cache/resized/e0d899df1198ea736b9ccb5532f10154.jpg

دنیا مدیر ندارد!

cache/resized/ae79d50278c165391cef7130b5acdab8.jpg

مهدی؛ احمد؛ بهشت...

cache/resized/395fb42e78ae8023863f6c4b0b022e21.jpg

مکالمه بی‌سیم شهید باکری ساعتی قبل شهادت

تاریخ انتشار: پنج شنبه, 05 دی 1398 ساعت 10:14

تصاویری از خورشید گرفتگی امروز

خورشید گرفتگی از ساعت پنج و 59 دقیقه بامداد امروز آغاز شد و به محض طلوع خورشید، قابل دیدن بود؛ و تصاویر بدست آمده این پدیده را در تهران، بندر عباس و عربستان نشان می دهد
829 نمایش

نوشتن دیدگاه