تاریخ انتشار: چهارشنبه, 01 خرداد 1398 ساعت 15:15

کاهش وزن محسوس زهره فکور صبور/ عکس

زهره فکور صبور با انتشار این عکس نوشت: اگر نادان ها تحقیرمان کردند ما لبخند بزنیم به سطحی نگریشان و اعتماد به نفس مان را تقویت کنیم...اگر تنگ نظران کارمان را بی ارزش شمارند ما مصمم تر شویم که داریم کاری میکنیم که مورد تنگ نظری واقع شده و این خود دستاورد کمی نیست...گاهی ،حسادت برخی،مهر تاییدی است بر درستی کارمان...اگر کج اندیشان دلسردمان کنند،ما نا امیدی را به مبارزه با امید دعوت کنیم و انگیزه ها را مرور میکنیم...اگر اطرافیان بجای همراهی دشمنی کنند،ما خود اتکایی را تمرین کنیم و خوشبین و صبور باشیم و مطمئن باشیم که روزای روشن در راه هستند

کاهش وزن محسوس زهره فکور صبور/ عکس

1182 نمایش

نوشتن دیدگاه