تاریخ انتشار: سه شنبه, 28 اسفند 1397 ساعت 09:30

حکم شرعی اعتکاف در مساجد دانشگاه

صفحه احکام شرعی سایت khamenei.ir در اینستاگرام درباره حکم شرعی اعتکاف در مساجد دانشگاه نوشت:

سوال: اعتکاف در مساجد دانشگاه‌های سراسر کشور چه حکمی دارد؟

پاسخ: به قصد رجاء اشکال ندارد.

2316 نمایش

نوشتن دیدگاه