تاریخ انتشار: چهارشنبه, 26 دی 1397 ساعت 11:07

تصوير هوايى از مسير خارج شدن بوئينگ٧٠٧ از انتهاى باند فرودگاه فتح

تصویر هوایى از مسیر خارج شدن بوئینگ ٧٠٧ از انتهاى باند فرودگاه فتح

1211 نمایش

نوشتن دیدگاه