تاریخ انتشار: چهارشنبه, 21 آذر 1397 ساعت 15:00

عکس آقاى گل فوتبال با اهل و عیال!

زهرا دژوان، همسر علی علیپور با انتشار این عکس نوشت: افتخااار میکنم یک پرسپولیسیم براى تیممون با جونو دل میجنگیم فقط قرمز (حرف اول در ایران و آسیا پرسپولیس میزنه) بعععله همینطوره آقاى گل.

عکس آقاى گل فوتبال با اهل و عیال!

772 نمایش

نوشتن دیدگاه