تاریخ انتشار: سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 15:30

تیپ جوانانه و قرمز «نسرین مقانلو» / عکس

نسرین مقانلو با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

.
برای افراد مرز بگذارید
مرز صمیمیت،
مرز کلام،
مرز رفتار،.... شما هستید که این مرز را
تعیین میکنید.

تیپ جوانانه و قرمز «نسرین مقانلو» / عکس

686 نمایش

نوشتن دیدگاه