تاریخ انتشار: سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 12:30

رویارویی خرگوش با دوربین در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس امروز نشنال جئوگرافیک نگاه خیره یک خرگوش صحرایی به دوربین را نشان می‌دهد. خرگوش های صحرایی جثه ای بزرگتر از خرگوش‌های معمولی با گوش‌هایی بلندتر دارند و کمتر از آنها اجتماعی هستند.

رویارویی خرگوش با دوربین در عکس روز نشنال جئوگرافیک

483 نمایش

نوشتن دیدگاه