تاریخ انتشار: سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 08:50

نیلوفر پارسا در نمایی از «هزار و یک تو» / عکس

نیلوفر پارسا با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: نیلوفر پارسا

و
بابک قادری
در «هزار و یک تو»
.
قصه می گوییم از چراها، عشق ها، شاید ها!
و امید و رخصت اعتماد کردن را در دل می نشانیم.
با داستان های پیچ در پیچ و هزار توی عفریت ها و چراغ های جادو. .

نیلوفر پارسا در نمایی از «هزار و یک تو» / عکس

347 نمایش

نوشتن دیدگاه