تاریخ انتشار: سه شنبه, 15 آبان 1397 ساعت 13:00

«مهناز افشار» در طبیعت شاهرود/ عکس

مهناز افشار با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: « برگرد به برگشتن از فاصله دورم کن یه خاطره با من باش یه گریه مرورم کن ای معجزه خاموش یک خاطره روشن شو»

«مهناز افشار» در طبیعت شاهرود/ عکس

1316 نمایش

نوشتن دیدگاه