تاریخ انتشار: دوشنبه, 14 آبان 1397 ساعت 09:20

گاف جدید و عجیب شهرداری شیراز + تصویر

شهرداری شیراز در بنری که به مناسبت روز 13 آبان در خیابان شهر نصب کرده بود، گاف عجیبی داد.

در قسمتی از این بنر شعار مرگ بر آمریکا به زبان انگلیسی هم نوشته شده بود. اما به جای DOWN، نوشته شده بود DAWN !

گاف جدید و عجیب شهرداری شیراز

گاف جدید و عجیب شهرداری شیراز

481 نمایش

نوشتن دیدگاه