تاریخ انتشار: یکشنبه, 01 مهر 1397 ساعت 14:00

اول مهرِ «پوران درخشنده» در کنار دختران دبیرستانی

پوران درخشنده با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: یک روز خوب وعالی دردبیرستان راه رشد در شهرک غرب با دخترانی با هوش و آماده یادگیری و معلمینی مشتاق برای شنیدن روز اول مهر روز دانش و آگاهی بر شما مبارک

723 نمایش

نوشتن دیدگاه