تاریخ انتشار: سه شنبه, 16 مرداد 1397 ساعت 12:07

قیافه شاداب و خندان «آرام جعفری» / عکس

آرام جعفری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: مرا تو بى سببى نیستى به راستى صلت کدام قصیده اى اى غزل....#آرام_جعفری #صلح

711 نمایش

نوشتن دیدگاه