تاریخ انتشار: سه شنبه, 16 مرداد 1397 ساعت 12:03

نسرین مقانلو با تیپ قرمز/ عکس

نسریت مقانلو با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

گاه هیچ حرفی در جواب بی مهریها نیست
فقط آرام و استوار بمان و نگاه کن
آینده شان را!!!!
آنگاه تو میتوانی همیشه
به خود ببالی که چقدر سکوت در مقابل
این افراد به تو یاد داده خیلی چیزها را
که تا به حال با آنها روبرو نشده بودی.

755 نمایش

نوشتن دیدگاه