تاریخ انتشار: شنبه, 13 مرداد 1397 ساعت 15:40

«آشا محرابی» به عقب برنمی‌گردد!

آشا محرابی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: نمیتوانى به عقب برگردى و شروع را عوض کنى، ولى میتوانى از جائیکه هستى آغاز کنى و پایان را تغییر دهى. از سى - اس- لوئیس نویسنده ایرلندى عکس از: پیام ایرائى

744 نمایش

نوشتن دیدگاه