تاریخ انتشار: شنبه, 13 مرداد 1397 ساعت 15:00

حالِ سرخوشانه خاله شادونه وسط خیابان!

ملیکا زارعی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: روزهای سخت دوام نمی آورد اما انسانهای سخت چرا.

877 نمایش

نوشتن دیدگاه