تاریخ انتشار: سه شنبه, 26 تیر 1397 ساعت 12:10

عکس روز ناسا؛ ماه و ونوس

این نقطه در کنار ماه چیست؟ سیاره زهره. دو روز پیش یعنی 12 ژوئیه، هلال ماه به آرامی از کنار سیاره زهره عبور کرد.

عکس روز ناسا؛ ماه و ونوس

502 نمایش

نوشتن دیدگاه