تاریخ انتشار: سه شنبه, 26 تیر 1397 ساعت 10:52

تیپ تابستانی و خنک لیلا بلوکات! / عکس

تیپ تابستانی و خنک لیلا بلوکات! / عکس

لیلا بلوکات با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

"تو به من "توجه" نمیکنى،

من یک نفر را میخواهم،که تمامِ حواسش جمعِ من باشد"
این را گفت و رفت...
بى خبر از اینکه
تمامِ خیالم
هر صبح
هر شب
هر روز
بى صدا،
پرسه میزد حوالىِ خیالَش...
سوادِ نوشتن داشتم،
زبانِ گفتن هم،
ترس داشتم اما...
هر چه بود،
بى صدا
در دلم میگذشت...
سالها بعد،
کنارِ کسى خواهد بود
که روزى هزاران بار تصدقش رود،
خیالش اما،
جاىِ دیگر پرسه خواهد زد

721 نمایش

نوشتن دیدگاه