تاریخ انتشار: چهارشنبه, 20 تیر 1397 ساعت 09:41

هم بازی شدن «نوید محمدزاده» و «ستاره پسیانی» در یک نمایش

نوید محمدزاده این عکس را در اینتاپستش به اشتراک گذاشت که در آن با ستاره پسیانی در یک نمایش هم بازی شده است.

هم بازی شدن «نوید محمدزاده» و «ستاره پسیانی» در یک نمایش

273 نمایش

نوشتن دیدگاه