تاریخ انتشار: چهارشنبه, 23 خرداد 1397 ساعت 13:32

پراید جهانگیری هم رسید!

ضمیمه طنز «بی قانون» امروز هم میزبان برخی اخبار روز و اظهارنظرهای سیاسی و غیرسیاسی است.

1490 نمایش

نوشتن دیدگاه